Szukaj

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterWizyty od 08.01.202039345

Wydawnictwa
Wydawnictwa PDF Drukuj Email

Dolnośląski Klub Ekologiczny działalność wydawniczą wiąże z działalnością statutową. Wydawane przez nas książki, broszury czy ulotki związane są z konkretnym projektem; konferencją, kampanią czy akcją. Wykaz broszur i książek, z krótką charakterystyką, znajdziecie Państwo na naszej stronie. Część z nich jest jeszcze dostępna w naszym biurze.


KSIĄŻKI


"Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2021", Michał Śliwiński, Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2022, stron 20, format A5, ISBN 978-83-89983-08-4. Publikacja internetowa do ściągnięcia - PDFKliknij w obrazek lub łącze, aby pobrać PDF


Publikacja internetowa ukazująca różnorodność flory południowo-zachodniej Polski poprzez obserwacje interesujących gatunków roślin. Wraz z wykazem odnotowanych przez Autora taksonów zamieszczono ich lokalizacje i zajmowane siedliska. Publikacja ilustrowana licznymi, autorskimi zdjęciami.

Spis treści:

 • Rośliny zagrożone wymarciem
 • Rośliny objęte ochroną prawną
 • Rośliny rzadkie
 • Rośliny inwazyjne
"Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2020", Michał Śliwiński, Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2021, stron 20, format A5, ISBN 978-83-89983-07-7. Publikacja internetowa do ściągnięcia - PDFKliknij w obrazek lub łącze, aby pobrać PDF


Publikacja internetowa ukazująca różnorodność flory południowo-zachodniej Polski poprzez obserwacje interesujących gatunków roślin. Wraz z wykazem odnotowanych przez Autora taksonów zamieszczono ich lokalizacje i zajmowane siedliska. Publikacja ilustrowana licznymi, autorskimi zdjęciami.

Spis treści:

 • Rośliny zagrożone wymarciem
 • Rośliny objęte ochroną prawną
 • Rośliny rzadkie
 • Rośliny inwazyjne


"Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2019", Michał Śliwiński, Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2020, stron 18, format A5, ISBN 978-83-89983-06-0. Publikacja internetowa do ściągnięcia - PDFKliknij w obrazek lub łącze, aby pobrać PDF


Publikacja internetowa ukazująca różnorodność flory południowo-zachodniej Polski poprzez obserwacje interesujących gatunków roślin. Wraz z wykazem odnotowanych przez Autora taksonów zamieszczono ich lokalizacje i zajmowane siedliska. Publikacja ilustrowana licznymi, autorskimi zdjęciami.

Spis treści:

 • Rośliny zagrożone wymarciem
 • Rośliny objęte ochroną prawną
 • Rośliny rzadkie
 • Rośliny inwazyjne


"Chrońmy klimat" - II wydanie, Krystyna Haladyn, Aureliusz Mikłaszewski, Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2019, stron 48, format A5, ISBN 978-83-89983-04-6.Kliknij w obrazek lub łącze, aby pobrać PDF


Spis treści:

 • Wprowadzenie
 • Klimat i jego zmienność
 • Efekt cieplarniany przyczyną zmian klimatu
 • Skutki zmian klimatu
 • Zapobieganie zmianom. Adaptacja
 • Ochrona klimatu na poziomie globalnym. Polityka klimatyczna UE i Polski
 • Ochrona klimatu na poziomie regionalnym i lokalnym
 • Co sami możemy zrobić dla klimatu
 • Dolnośląski Klub Ekologiczny


"Charakterystyka fitocenoz leśnych z dominacją robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. na Dolnym Śląsku", Michał Śliwiński, Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2019, stron 38, format A5, ISBN 978-83-89983-03-9. Publikacja internetowa do ściągnięcia - PDFKliknij w obrazek lub łącze, aby pobrać PDF


Spis treści:

 • Wstęp
 • Charakterystyka gatunku
 • Zastosowanie
 • Uprawa
 • Robinia w lasach Dolnego Śląska
 • Charakterystyka fitosocjologiczna
 • Inwazyjność
 • Zwalczanie
 • Materiały źródłowe
 • Załącznik 1. Dokumentacja fotograficzna
 • Załącznik 2. Dokumentacja fitosocjologiczna

"Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2018", Michał Śliwiński, Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2019, stron 14, format A5, ISBN 978-83-89983-02-2. Publikacja internetowa do ściągnięcia - PDFKliknij w obrazek lub łącze, aby pobrać PDF


Publikacja internetowa ukazująca różnorodność flory południowo-zachodniej Polski poprzez obserwacje interesujących gatunków roślin. Wraz z wykazem odnotowanych przez Autora taksonów zamieszczono ich lokalizacje i zajmowane siedliska. Publikacja ilustrowana licznymi, autorskimi zdjęciami.

Spis treści:

 • Rośliny zagrożone wymarciem
 • Rośliny objęte ochroną prawną
 • Rośliny rzadkie
 • Rośliny inwazyjne

"Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z lat 2004-2017", Michał Śliwiński, Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2018, stron 48, format A5, ISBN 978-83-89983-01-5. Publikacja internetowa do ściągnięcia - PDFKliknij w obrazek lub łącze, aby pobrać PDF


Publikacja internetowa ukazująca różnorodność flory południowo-zachodniej Polski poprzez obserwacje interesujących gatunków roślin. Wraz z wykazem odnotowanych przez Autora taksonów zamieszczono ich lokalizacje i zajmowane siedliska. Publikacja ilustrowana licznymi, autorskimi zdjęciami.

Spis treści:

 • Rośliny zagrożone wymarciem
 • Rośliny objęte ochroną prawną
 • Rośliny rzadkie
 • Rośliny inwazyjne

"Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska", Zygmunt Dajdok, Michał Śliwiński, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław 2009, stron 64, format A5, ISBN 978-83-89983-40-4


Publikacja zaktualizowana i poszerzona w stosunku do broszury z 2007r,. przedstawia problem inwazji obcych gatunków roślin, charakteryzuje 14 gatunków najbardziej niebezpiecznych dla bioróżnorodności roślin inwazyjnych i wskazuje na sposoby ich utylizacji. Format ksiązki ułatwia korzystanie z niej podczas prac terenowych, dzięki licznym i kolorowym zdjęciom umożliwia szybkie rozpoznanie gatunków inwazyjnych.

Spis treści:

 • Rośliny inwazyjne zagrażają różnorodności biologicznej

 • Rośliny inwazyjne ? narastający problem

 • Efektowne, ale groźne ? charakterystyka wybranych gatunków inwazyjnych

 • Co robić, żeby zmniejszyć zagrożenie inwazją

?Bezinwestycyjne oszczędzanie energii?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław 2009, stron 80, format A5, ISBN 978-83-89983-35-0


Publikacja zawiera tekst dotyczące energetyki w kontekście zmian klimatu i zobowiązań Polski, przedstawia wady i zalety odnawialnych źródeł energii oraz aspekt edukacyjny i przebieg V edycji projektu.

Spis treści:

 • Wprowadzenie ? A. Miklaszewski

 • Gospodarka energetyczna Polski ? dziś i jutro ? A. Mikłaszewski

 • Polska energetyka ? konieczność zmian ? A. Mikłaszewski

 • Światowy szczyt klimatyczny w Poznaniu ? czy osiągnęliśmy sukces? ? A. Mikłaszewski

 • Odnawialne źródła energii ? wady i zalety ? K. Piosik

 • Energia słońca i jej wykorzystanie ? K. Piosik

 • Zajęcia edukacyjne w grupie przedszkolnej 6-latków ? A. Węgrzyn

 • Spotkanie integracyjne przedszkoli ?Pokażmy dzieciom Wrocławia przyrodę Doliny Baryczy? ? A. Janusek, M. Rybacka

 • Spotkanie integracyjne w ramach finału V edycji projektu 50/50 ?Kolorowe zabawy z wiatrem, słońcem i wodą? ? A. Janusek

 • Spotkanie integracyjne w ramach finału V edycji projektu 50/50 ?Oszczędzamy ? piękną przyrodę mamy? ?M. Rybacka

 • Sprawozdanie z realizacji projektu w Gimnazjum nr 4 we Wrocławiu ? J. Kolk-Paruzel, L. Bukowska

 • Podsumowanie projektu ?50/50 bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach wrocławskich i Doliny Baryczy? ? K. Gans

?Energetyka jądrowa ? bezpieczeństwo czy zagrożenie??, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław 2008, stron 110, format B5, ISBN 978-83-89983-25-1


Publikacja zawiera referaty i dyskusję z konferencji o tym samym tytule, przedstawiające różne aspekty i możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju. Artykuły przedstawiają krajowe zasoby energetyczne, porównują koszty pozyskania energii z różnych źródeł oraz weryfikuje prognozy zapotrzebowania na energię. Na podstawie referatów i dyskusji opracowane zostało stanowisko Klubu nt. rozwoju energetyki jądrowej w kraju i zamieszczone na końcu książki. Książka zawiera także informacje o autorach referatów.

Spis treści:

 • Wprowadzenie ? Aureliusz Mikłaszewski

 • Polski sektor energetyczny ? stan obecny i perspektywy rozwoju do roku 2030 - Jan Soliński

 • Potrzeby polskiej energetyki ? kierunki rozwoju - Krzysztof Żmijewski

 • Bezpieczeństwo energetyczne - wybrane aspekty - Jacek Malko

 • Rola węgla brunatnego w polskiej energetyce ? prognozy i plany - Jacek Sawicki, Bartosz Fedurek Czyste technologie pozyskiwania energii z węgla kamiennego - Andrzej Szlęk, Krystyna Kubica, Ryszard Wilk

 • Energetyka jądrowa - korzyści i zagrożenia - Jerzy Niewodniczański

 • Aspekty ekonomiczne korzystania z różnych technologii energetycznych - Jan Popczyk

 • Możliwości pokrycia części potrzeb energetycznych Polski przez energię ze źródeł odnawialnych - Grzegorz Wiśniewski, Katarzyna Michałowska-Knap

 • Dyskusja

 • Stanowisko PKE w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

?Ogrzewanie energią słoneczną. Materiały konferencyjne?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2005, stron 80, format B5, ISBN 83-89983-05-2


Publikacja zawiera artykuły przedstawiające możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego w produkcji ciepłej wody oraz ogrzewaniu obiektów mieszkaniowych i usługowych, programy wspierające wykorzystanie energii słonecznej oraz pierwsze doświadczenia eksploatacyjne z terenu Dolnego Śląska. Książka zawiera wiele konkretnych przykładów zastosowana kolektorów słonecznych, a także informacje o nowych kierunkach kształcenia zawodowego na użytek szerokiego zastosowania odnawialnych źródeł energii. Zawiera także aktualne informacje na temat możliwości dofinansowania i kredytowania instalacji odnawialnych źródeł energii.

Spis treści:

Słowo wstępne - Rafał Borutko

Oszczędzanie i odnawialne źródła energii nakazem chwili. Wprowadzenie - Aureliusz Mikłaszewski

Instalacje słoneczne do produkcji cieplej wody użytkowej w budownictwie jedno-i wielorodzinnym - Mirosław Zawadzki

 • Magazynowanie energii słonecznej - Dorota Chwieduk

 • Pasywne wykorzystanie energii słonecznej-panele RymSol jako element poprawy bilansu energetycznego budowli i nowe narzędzie w rękach architekta - Eugeniusz Rylewski

 • Wykorzystanie kolektorów słonecznych w termomodernizacji zabudowy - Dobrosław Grużewski

 • Poprawność instalacji kolektorów słonecznych ? Piotr Leszek

 • Nowy zawód - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - szansą rozwoju zawodowego dla młodych ludzi - Joanna Jaskmanicka-Wilkos, Grzegorz Raganowicz

 • Program wykorzystania energii słonecznej w celu uzupełnienia lokalnego bilansu energetycznego ?Słoneczny kolektorek? - Katarzyna Złotnicka

 • Programy wspomagające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Niemczech - Uwe Hartmann

 • Słoneczny region ? Freiburg - Erhard Schulz

 • Możliwości dofinansowania i kredytowania instalacji kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i prawnych na Dolnym Śląsku ? Alicja Nowakowska

 • Odnawialne źródła energii i energoefektywność w ofercie Banku Ochrony Środowiska S.A. ? Grażyna Kasprzak

 • Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody w zasobach TBS ? Władysław Niemas


?Wpływ rolnictwa na środowisko. Materiały konferencyjne ?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2004, stron 150, format B5, ISBN 83-915572-3-5


Publikacja zawiera artykuły omawiające m.in. uciążliwości intensywnej gospodarki rolnej, z jakimi można spotkać się na terenach wiejskich, negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko, a w szczególności na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, atmosfery, na środowisko glebowe, na świat owadów, na krajobraz, a także na jakość żywności. Ponadto zawiera artykuły prezentujące oddziaływanie rolnictwa ekologicznego na środowisko w porównaniu z rolnictwem intensywnym oraz rola programów rolnośrodowiskowych w ochronie środowiska.


Spis treści:

 • Zagrożenia środowiska ze strony rolnictwa ? słowo wstępne, Aureliusz Mikłaszewski

 • Zagrożenia środowiska spowodowane działalnością rolniczą w świetle badań i kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, BarbaraKwiatkwska- Szygulska

 • Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Odry przez związki azotu ze źródeł rolniczych i kierunki działań naprawczych, Ireneusz Kajewski

 • Wpływ hodowli drobiu na jakość wody powierzchniowej górnej części zlewni Strzegomki, Alicja Czamara, Włodzimierz Czamara

 • Ekologiczne i konwencjonalne metody gospodarowania w rolnictwie a stan wód i atmosfery, Józef Tyburski

 • Wytwarzanie kompostu i humusu w aspekcie ograniczenia emisji lotnych, Edward Wieland

 • Wpływ nawożenia na środowisko glebowe, Bożena Rabikowska, Urszula Piszcz

 • Środki ochrony roślin w rolnictwie a świat owadów, Michał Hurej, Jacek Twardowski

 • Intensywne rolnictwo i jego następstwa, Maria Śmiechowska

 • Rolnictwo ekologiczne a środowisko, Roman Śniady

 • Wpływ gospodarki rolnej na krajobraz, Zuzanna Borcz

 • Rola programów rolno-środowiskowych w ochronie środowiska, Urszula Kozaczuk

 • Wpływ jakości (pochodzenia) żywności na zdrowie człowieka, Zbigniew Hałat.

?Klimat ? środowisko ? człowiek?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2004, stron 96, format B5, ISBN 83-915572-2-7


Książka, wydana z okazji Centralnych Obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, które w roku 2004 miały miejsce na Dolnym Śląsku, zawiera artykuły prezentowane na konferencji pod tym samym tytułem. Dotyczą one wpływu aktywności człowieka na zmiany warunków klimatycznych oraz podejmowanych działań przez organizacje, która to tematyka rozwijana jest w poszczególnych artykułach. Oprócz prezentacji poglądów na problem ocieplania się klimatu, wykazania zmienności klimatu Polski, przedstawiono wpływ zmian klimatu na uprawy rolnicze w Polsce, a także na perspektywy rozwoju turystyki. W książce można znaleźć wiele konkretnych informacji oraz wyników badań naukowych potwierdzających postępujące ocieplenie klimatu, stanowiących istotną merytoryczna podstawę a także inspirację do działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.


Spis treści:

 • Słowo wstępne, Bogusław Wojtyszyn

 • Ocieplenie klimatu ? mit czy rzeczywistość?, Krzysztof Kożuchowski

 • Temperatura okresu zimowego jako wskaźnik zmian klimatu, Katarzyna Piotrowicz

 • Zmienność temperatury powietrza w obszarach górskich na przykładzie Zakopanego i Kasprowego Wierchu, Janina Bożena Trepińska

 • Wpływ zmian klimatu na uprawę roślin w Polsce, Jerzy Kozyra, Tadeusz Górski

 • Warunki termiczne i opadowe produkcji roślinnej w Polsce w latach 1951-2000, Elwira Żmudzka

 • Zmiany bioklimatu a perspektywy rozwoju turystyki na polskim wybrzeżu Bałtyku na przykładzie Świnoujścia, Marek Chabior

 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Zbigniew M. Karaczan

 • Koalicja Klimatyczna ?Zatrzymać globalne ocieplenie?, Urszula Burkot

?Działalność rolnicza w warunkach Unii Europejskiej?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2003, (materiały szkoleniowe), stron 106, format A4, ISBN 83-915572-6-X


Publikacja zawiera materiały szkoleniowe przygotowane dla rolników, przedstawicieli samorządów lokalnych, ewentualnie nauczycieli, o tematyce dotyczącej rolnictwa w UE, zarządzania i marketingu oraz dobrej praktyki rolniczej.


Spis treści:

Polityka rolna:

 1. Wspólna polityka rolna ? Joanna Maciejewska, Ewa Karpińska

Zarządzanie i marketing:

 1. Grupy producenckie ? Zenon Czerniak

 2. Zakres i przydatność rachunkowości w gospodarstwie rolniczym ? Małgorzata Romankiewicz

 3. Podstawy marketingu i zarządzania ? Ryszard Targosz

 4. Organizacja regionalnego rynku zbytu produktów rolnych ? Ryszard Targosz

 5. Wytwarzanie i ochrona regionalnych produktów spożywczych ? szansą dla lokalnych smakołyków ? Maria Centkiewicz

Dobra Praktyka Rolnicza:

 1. Prowadzenie gospodarstwa rolnego zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej ? Urszula Kozaczuk

 2. Programy rolnośrodowiskowe ? Urszula Kozaczuk

 3. Rolnictwo ekologiczne jako system gospodarowania zgodny z zasadami ochrony środowiska ? Renata Biskup

 4. Zalesianie terenów rolnych ? Wojciech Mazur

 5. Renty strukturalne ? Jadwiga Korzeniowska-Sadek


?Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie Dolnego Śląska?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2002, (materiały konferencyjne), stron 142, format B5, cena 10,- zł, ISBN 83-915572-5-1


Publikacja zawiera artykuły poruszające problematykę podstaw prawnych, możliwości rozwoju w przyszłości odnawialnych źródeł energii (OZE), zasad finansowania inwestycji z tego zakresu oraz informacje odnoszące się do poszczególnych rodzajów OZE. W publikowanych artykułach znajdują się informacje nt. potencjalnych zasobów OZE (wiatru, słońca, wody, geotermii, biomasy)na Dolnym Śląsku, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przykłady ich praktycznego zastosowania


Spis treści:

 • Słowo wstępne ? dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

 • Podstawy rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce ? dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

 • Przyszłość energetyki ze źródeł odnawialnych (OZE) w Polsce ? mgr inż. Ewaryst Hille

 • Geograficzne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w południowo-zachodniej Polsce dr Krzysztof Migała, mgr Tomasz Kapała

 • Problemy z wykorzystaniem siły wiatru do porodukcji energii na przykładzie elektrownii wiatrowej w miejscowości Słup ? mgr inż. Krzysztof Kundera

 • Geotermia Dolnego Śląska ? zasoby, wykorzystanie, koszty inwestycyjne ? dr Józef Fistek, mgr Adam Fistek

 • Pompy ciepła i możliwości ich wykorzystania na Dolnym Śląsku dr hab. Inż. Mieczysław Mieczyński, prof. nadzw.

 • Możliwości wykorzystania energii z biomasy ? prof. dr hab. Józef Szlachta

 • Możliwości zastosowania paliw pochodzenia roślinnego w energetyce ? uwarunkowania ? mgr inż. Krzysztof Kowalczyk

 • Uwarunkowania geograficzne pozyskiwania energii słonecznej na Dolnym Śląsku ? prof. dr hab. Maria Dubicka, dr Marek Błaś

 • Możliwości wykorzystania energii słonecznej oraz innych źródeł odnawialnych do celów grzewczych na przykładzie Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie ? mgr inż. Grzegorz Raganowicz

 • Małe elektrownie wodne w gospodarce i środowisku przyrodniczym ? prof. dr inż. Janusz Plutecki

 • Rzepak jako surowiec do produkcji biopaliw ? dr inż. Lech Uzar

 • Silnik ekologiczny w rolnictwie ? dr inż. Marek Reksa

 • Produkcja i możliwości wykorzystania paliwa Bioxdiesel ? płk dr inż. Mieczysław Struś

 • Źródła kredytowania inwestycji z zakresu wykorzystania OZE ? mgr Mariusz Tomaszewski

 • Zasady kredytowania i dotowania inwestycji proekologicznych w zakresie energetyki odnawialnej ? dr inż. Janusz Stanisławski


?Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej ...?Miejska komunikacja zbiorowa ? szanse i zagrożenia. Materiały pokonferencyjne z lat 1998-2000?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2000, stron 224, format A4, ISBN 83-907503-8-4


Publikacja zawiera referaty i wypowiedzi prezentowane na konferencjach i warsztatach organizowanych przez Okręg Dolnośląski PKE w latach 1998-2000, a także materiały dotyczące dobrych przykładów funkcjonowania komunikacji zbiorowej i przewodnik po projekcie z zakresu wspierania komunikacji zbiorowej w Polsce. Książka stanowi bogaty materiał źródłowy informacji, przydatny zarówno specjalistom z zakresu komunikacji zbiorowej, jak i organizacjom pozarządowym, zajmującym się problematyką ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska.


Spis treści:

Słowo wstępne ? Aureliusz Mikłaszewski

Rozdział I ? Komunikacja zbiorowa w Polsce w XXI wieku ? szanse i zagrożenia (materiały konferencyjne z roku 2000)

 • Znaczenie transportu publicznego dla rozwoju komunikacji zgodnie z zasadami przyjazności dla środowiska ? Kurt Schmidt

 • Polityka transportowa państwa w kierunku zrównoważonego rozwoju kraju ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego ? Jan Friedberg

 • Aktualne tendencje w zakresie liberalizacji publicznej komunikacji miejskiej i podmiejskiej w Europie ? Hubertus Baumeister

 • Rozwój komunikacji zbiorowej i transportu w świetle ?Polityki ekologicznej państwa? ? Marek Michalik

 • Pomysły liberalizacyjne w Unii Europejskiej ? Jeroen V. Groenendijk

 • Niemiecka komunikacja zbiorowa w dobie liberalizacji ? Sonja Klingberg

 • Polska komunikacja zbiorowa w roku 2050 ? Józef Dąbrowski

 • Wczoraj, dziś i jutro komunikacji zbiorowej w aglomeracji krakowskiej ? Julian Pilszczek

 • Znaczenie komunikacji zbiorowej dla rozwoju miast polskich na przykładzie Wrocławia ? Arkadiusz Worońko, Bogdan Przysada, Agata Szymańska, Andrzej Tabaka

Rozdział II ? Jak małymi kosztami usprawnić funkcjonowanie komunikacji zbiorowej (materiały konferencyjne z roku 1999)

 • Usprawnienia komunikacji zbiorowej w warunkach krakowskich ? Mariusz Szałkowski

 • Wpływ zmian systemów zarządzania transportem miejskim na jakość usług ? Robert Tomanek

 • Wrocławskie przykłady usprawnień komunikacji zbiorowej małymi kosztami ? Jerzy Lutogniewski

 • Funkcjonowanie wydzielonego pasa ruchu dla autobusów na przykładzie ul. Sobieskiego w Warszawie ? Michał Bryszewski

Rozdział III ? Komunikacja miejska przyszłości z myślą o człowieku i środowisku (materiały konferencyjne z roku 1998)

 • Model informowania pasażerów o zmianach w komunikacji miejskiej realizowany w MPK S.A. w Krakowie ? Mariusz Szałkowski

 • Bilety pracownicze związku komunikacyjnego Rhein-Sieg ?ustalenia taryfowe obowiązujące od 1 stycznia 1996 (tłumaczenie folderu informacyjnego VSR)

 • Pasażer królem! Komunikacja zbiorowa i jej pasażerowie ? Sonja Klingberg

 • Założenia modernizacji systemu komunikacji zbiorowej we Wrocławiu ? Maciej Kruszyna

 • Szybki tramwaj Katowice-Bytom ? Wojciech Kulawiak

Rozdział IV ? Dobre przykłady funkcjonowania komunikacji zbiorowej

Model Karlsruhe ? Alain Groff

 • Dwusystemowe tramwaje szansą ekorozwoju ? Tadeusz Kopta, Andrzej Rudnicki

 • Możliwości wprowadzenia oddzielnych pasów dla autobusów i zapewnienia komunikacji zbiorowej priorytetu w ruchu miejskim ? Jörg Thiemann-Linden

 • Priorytet dla komunikacji zbiorowej ? wydzielone pasy dla autobusów na przykładzie Niemiec ? Aureliusz Mikłaszewski

Rozdział VI ? Przewodnik po projekcie z zakresu wspierania komunikacji zbiorowej w Polsce

 • Przewodnik po projekcie z zakresu wspierania komunikacji zbiorowej w Polsce ? dokonania, uwagi, podsumowanie ? Aureliusz Mikłaszewski

?Rozwój komunikacji zbiorowej we Wrocławiu (materiały pokonferencyjne, Wrocław 18-19.XI.1997)?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1998, stron 94, format A4, ISBN 83-907503-7-6


Publikacja zawiera artykuły i wypowiedzi prezentowane na konferencji pod tym samym tytułem, poruszające uwarunkowania i problemy komunikacji zbiorowej w rządowej i lokalnych politykach, prezentuje trendy zmian w wykorzystaniu komunikacji zbiorowej oraz dokonania PKE OD w ramach projektu wspierania komunikacji zbiorowej (projekt ustawy, modernizacji linii nr 7).


Spis treści:

 • Środowisko wybiera komunikację zbiorową ? Aureliusz Mikłaszewski

 • Wypowiedź Wiceprezydenta Wrocławia ? Sławomir Najnigier

 • Lokalna komunikacja zbiorowa w rządowej polityce transportowej ? Leon Skoczyński

 • Wypowiedź przedstawiciela Ministerstwa Ochrony Środowiska ? Marek Haliniak

 • Społeczny projekt ustawy o komunalnym transporcie zbiorowym: cele, założenia, miejsce w procesie reform administracji ? Jan Friedberg

 • Polityka komunikacyjna w Polsce ? na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi ? Lutz Ribbe

 • Uwarunkowania rozwoju lokalnego transportu zbiorowego w Polsce ? Tadeusz Kopta

 • Polityka transportowa Krakowa ? punkt widzenia przewoźnika miejskiego ? Juliusz Pilszczek

 • Przyszłość polityki transportowej we Wrocławiu ? Zbigniew Komar

 • Szkody we wrocławskim MPK po powodzi w lipcu 1997 ? Janusz Rajces

 • Projekt modernizacji linii tramwajowej nr 7 we Wrocławiu ? Maciej Kruszyna

 • Możliwość finansowania komunikacji zbiorowej w Polsce ? Marek Wierzbicki

 • Przyszłość komunikacji zbiorowej w ocenie Polskiego Klubu Ekologicznego ? Aureliusz Mikłaszewski

 • Rezolucja ? oświadczenie wrocławskie


?Szanse i realia lokalnej komunikacji zbiorowej w Polsce (materiały pokonferencyjne, Wrocław 21-22.XI.1996)?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1998, stron 102, format A4, ISBN 83-907503-2-5


Publikacja zawiera referaty prezentowane na polsko-niemieckiej konferencji pod hasłem ?Miasto dla człowieka?, przedstawiające problemy komunikacji zbiorowej w Niemczech i w Polsce, jej proekologiczną rolę i korzyści dla lokalnych społeczności.


Spis treści:

 • Miasto dla człowieka ? Aureliusz Mikłaszewski

 • Słowo powitalne ? Angela Merkel

 • Lokalna komunikacja zbiorowa ? gminne zadania o państwowym znaczeniu ? Johannes Nitsch

 • Lokalna komunikacja zbiorowa w rządowej polityce transportowej ? Leon Skoczyński

 • Rozwiązania modelowe lokalnej komunikacji zbiorowej ? Peter-Christoph Strom

 • Ekologiczna polityka komunikacji miejskiej w przyszłości ? Gertruda Penn

 • Polityka transportowa dla miast polskich ? Jan Friedberg

 • O komunalnych korzyściach z lokalnej komunikacji zbiorowej ? Katrin Seifert

 • Zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców w największych miastach Polski i ich skutki ? Cecylia Rozkwitalska

 • Proces dostosowania komunikacji miejskiej do realiów gospodarki rynkowej ? Olgierd Wyszomirski, Marcin Gromadzki

 • Alternatywna polityka transportowa dla Polski według zasad ekorozwoju ? informacja o przebiegu projektu ? Wojciech Baturo

 • Polityka komunikacyjna oraz lokalny transport zbiorowy w Niemczech i Polsce ? w ocenie stowarzyszenia ekologicznego ? Lutz Ribbe

 • Możliwości wykorzystania kolei w rejonie Wrocławia dla potrzeb komunikacji miejskiej ? Bolesław Musiał

?Szanse i realia lokalnej komunikacji zbiorowej w Polsce. Synteza, tabele. Materiały konferencyjne?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1996, stron 120, format A4, ISBN 83-907503-6-8

Publikacja zawiera tabele obrazujące problematykę komunikacji zbiorowej wraz z krótkimi komentarzami, pogrupowane w działach: Polityka transportowa, Komunikacja zbiorowa w Polsce, Komunikacja zbiorowa, Transport, Aspekty komunikacji zbiorowej. Tabele w doskonały sposób prezentują złożoną tematykę transportu, jego oddziaływania na środowisko i mobilność społeczną.
?Szanse i realia lokalnej komunikacji zbiorowej w Polsce. Synteza, tabele?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1998, stron 74, format A4, ISBN 83-907503-5-X. Autorzy opracowania: Marek Wierzbicki, Jerzy Lutogniewski, Błażej Trzcinowicz, Jerzy Jarych, Jacek Makuch.


Spis treści:

 1. Stan komunikacji zbiorowej w Polsce

  1. Podstawy prawne systemu zarządzania komunikacją zbiorową

  2. Formy organizacyjne ? przekształcenia w latach 1980-95

  3. Finansowanie komunikacji zbiorowej

 2. Stan komunikacji zbiorowej we Wrocławiu

4. Opis funkcjonowania systemu

 1. Zarządzanie

 2. Finansowanie

 3. Diagnoza problemów

 4. Możliwości usprawnień systemu

 5. System zarządzania ? prognoza zmian.

?Miejska komunikacja zbiorowa ? zagrożenia i szanse rozwoju na przykładzie Wrocławia?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1998, stron 100, format A4, ISBN 83-907503-0-9. Autorzy opracowania: Aureliusz Mikłaszewski, Jerzy Lutogniewski, Lutz Ribbe, Marek Wierzbicki, Krystyna Haladyn, Piotr Smyrak, Katrin Seifert, Błażej Trzcinowicz.


Spis treści:

Słowo wstępne

Część I

 1. Ocena polityki transportowej w Polsce

 2. Aktualna sytuacja komunikacji zbiorowej w Polsce

 3. Argumenty popierające lokalną komunikacją zbiorową

 4. Jak zachęcić do korzystania z komunikacji zbiorowej ? podstawowe zasady marketingu

 5. Wybór miejskiej polityki komunikacyjnej

 6. Zadania dla poszczególnych szczebli władz samorządowych i państwowych

Części II

 1. Sytuacja komunikacyjna Wrocławia

 2. Funkcjonowanie systemu komunikacji zbiorowej we Wrocławiu

 3. Zarządzania komunikacją zbiorową

 4. Finansowanie miejskiej komunikacji zbiorowej

 5. Diagnoza systemu miejskiej komunikacji zbiorowej

 6. Możliwości rozwoju komunikacji zbiorowej we Wrocławiu


BROSZURY

 • Czas na rower ? praktyczne zastosowania, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2004, opracowanie: Krystyna Haladyn, format A5, stron 24, oprawa z papieru kredowego. ISBN 83-915572-6-X.
 • Standardy ścieżek rowerowych, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław 2004, opracowanie: Łukasz Dąbrowski, format A5, stron 20, oprawa z papieru kredowego. ISBN 83-915572-7-8.
 • Programy rolno-środowiskowe, czyli jak zarobić na ochronie środowiska, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2003, opracowanie: Krystyna Haladyn, format A5, str.

 • Oszczędzamy energię, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2003, opracowanie: Krystyna Haladyn, format A5, str. 24

 • Miasto dla człowieka, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2001, opracowanie: Aureliusz Mikłaszewski, format A5, str. 14

 • Dlaczego Europejski Dzień bez Samochodu?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2001, opracowanie: Tadeusz Kopta, format A5, str. 18

 • Twój samochód zagraża Twojemu życiu, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 2001, opracowanie: Tadeusz Kopta, format A5, str. 14

 • Sytuacja w rolniczych gospodarstwach ekologicznych w południowej części kraju, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, mgr inż. Bogna Grabowska, Wrocław, 1998, format A5, str. 40

 • Modelowe rozwiązania w ochronie środowiska (przewodnik dla gmin), Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1998, format A5, str. 144

 • Papierowy Świat, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1997, format A5, str. 44

 • Wrocławskie Prawo Śmieciowe (komentarz), Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1995, format A5, str. 36

 • Ochronę środowiska rozpoczynamy od naszego domu, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1995, opracowanie: Krystyna Haladyn, format A5, str. 24

 • Jak przeżyć inwazję śmieci?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1994, opracowanie: Krystyna Haladyn, format A5, str. 32

 • Jak prowadzić kampanię ekologiczną na przykładzie huty ?Siechnice?, Polski Klub Ekologiczny ? Okręg Dolnośląski, Wrocław, 1992, opracowanie: Aureliusz Mikłaszewski, Krystyna Haladyn, format A5, str. 44, wydanie w języku polskim i angielskim (nakład wyczerpany).

 • Wprowadzenie